Śledź nas na:Makbet - słynne cytaty

Kolekcja najsłynniejszych cytatów z Makbeta Williama Szekspira.

 • Uderzcie w dzwony! Dmij, wichrze! Wrzyj, toni!
  Mam li umierać, umrę z mieczem w dłoni.
 • Życie jest cieniem ruchomym jedynie
  Nędznym aktorem, który przez godzinę
  Pyszni i miota się po scenie, aby umilknąć później na zawsze
  Jest bajką opowiedzianą przez głupca, pełnego
  Furii i wrzasków, które nic nie znaczą.

 • – A co to jest zdrajca?
  – Ten, co przysięga i kłamie.
 • Chcąc świat oszukać, stosuj się do świata,
  Ubierz w uprzejmość oko, dłoń i usta,
  Wyglądaj jako kwiat niewinny, ale
  Niechaj pod kwiatem tym wąż się ukrywa.
 • Ciężkie to czasy, w których człek jest zdrajcą, nie wiedząc o tym.
 • Czemu tak samotny,
  W ponurych tylko marzeń towarzystwie?
  Żywiący ciągle owe myśli, które
  Powinny były umrzeć razem z tymi
  Co je wzbudzają. Na co nie ma środka,
  Nad tym się nie ma i co zastanawiać;
  Co się raz stało, już się nie odstanie.
 • Gdzie nadmiar złego, tam złe musi ustać albo powrócić do dawnego stanu.
 • I to jest tylko we mnie, czego nie ma.
 • Idźmy i szydźmy z świata jasnym czołem:
  Fałsz serca i fałsz lic muszą iść społem.
 • Makbet! bądź mężny, nieugięty, srogi,
  Gardź siłą ludzką i skrytymi wrogi,
  Z tych bowiem, których rodziła kobieta,
  Nikt potężnego nie zmoże Makbeta.
 • natura
  I śmierć spór teraz wiodą o ich życie.
 • Nie byłbym zdolny zdradzić nawet diabła przed diabłem.
 • Nieba patrzyły na to i ścierpiały taką okropność?
 • Otrząście z siebie sen, tę maskę śmierci (...)
 • Tak ponurego dnia i tak pięknego,
  Jak żyję, nigdy jeszcze nie widziałem.
 • Wszak aniołowie jaśnieć nie przestają,
  Choć najjaśniejszy z nich upadł.
 • Zgaśnij wątłe światło!
  Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
  Nędznym aktorem, który swoją rolę
  Przez parę godzin wygrawszy na scenie
  W nicość przepada – powieścią idioty,
  Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.
 • Żyję na świecie, na którym zło często
  Bywa chwalebnym, a dobro jest miane
  Za zgubne głupstwo. Biada mi! Czyż zdołam
  Znaleźć obronę w tych jedynie słowach:
  Jestem niewinną?
 • Nie sposób wyczytać z twarzy człowieka ścieżek jego umysłu...

 • Fałszywy uśmiech osłoni fałsz serca.

 • Co ma przyjść, przyjdzie, co ma minąć, minie
  W dni najburzliwsze czas jednako płynie.

 • Czy widzę sztylet przed sobą, zwrócony
  Ku mojej dłoni rękojeścią?

 • Do jakich trzech rzeczy składania trunek?
  Matko Boża, panie, do zamiany barwy nosa, do snu i do szczania

 • Gwiazdy, zgaście swe ognie promienne!
  Skryjcie pragnienie mroczne i bezdenne.
  Niech oko na dłoń nie zerka, lecz widzi,
  Co dłoń uczyni, choć się czynu wstydzi.

 • Makbet sen morduje!

 • Miej jasne spojrzenie.
  kto lica zmienia, budzi podejrzenie.

 • Niczym król, jeśli król nie jest bezpieczny

 • nie brak ci nawet ambicji,
  Lecz nie ma zła w niej, które iść z nią winno.
  Pragniesz prawdziwie, lecz pragniesz uczciwie.

 • Nie słuchaj dzwonu, Duncanie, nie trzeba;
  Wzywa do piekła cię on, lub do nieba.

 • Pociechę myśl daje
  Że po najdłuższej nocy dzień powstaje

 • Niech fałsz lic: uśmiech piękny i godziwy,
  W fałszywym sercu skryje czyn straszliwy.

 • Śmiem czynić wszystko, co uczyni człowiek.
  Kto może więcej nie jest nim.

 • Tu gdzie jesteśmy, sztylety
  W ludzkim uśmiechu są skryte: im bliższy
  Krewny, tym krwawszy.

 • Życie jest cieniem ruchomym jedynie,
  Nędznym aktorem, który przez godzinę
  Pyszni i miota się po scenie

 • Żyję, póki grożę:
  Słowem zbyt zimnym czyn gorący mrożę.


Zobacz także