Śledź nas na:

Makbet - Artykuły

  • liczba prac:

Motywy kryminalne w literaturze

Wypracowanie na temat: Motywy kryminalne w literaturze. Zaprezentuj podobieństwa i różnice w przedstawianiu tego typu sytuacji na celowo dobranych przykładach.

Człowiek jako źródło zła

Wypracowanie na temat: "Zło pochodzi z człowieka" – wyraź swój sąd na ten temat wykorzystując przykłady z literatury i sztuki.